Övirga tjänster

0m det ej finns intresse av att teckna abonnemang finns ändå möjligheten, för privatpersoner och företag, att köpa enstaka tjänster.

De tjänster vi erbjuder är följande: 

  • Hälsokontroll med provtagning 1 800 kr (2000 kr fr.o.m 1 augusti 2019)
  • Körkortsintyg högre behörighet 1 800 kr
  • Adoptionsintyg 1800 kr
Bokning sker normalt med kort varsel.